Felles sporingsløsning for rømt laks

Sporbarhet AS ble opprettet for å utvikle og drive et nasjonalt system for sporing av rømt oppdrettslaks. Systemet er nå ferdig etablert, og Sporbarhet AS har allerede bistått Fiskeridirektoratet i sporing av rømt laks. Det er også utført egne tester for å bekrefte at systemet fungerer. Det etablerte sporingssystemet har følgende hovedkomponenter: Informasjon om fiskegrupperFortsett å lese “Felles sporingsløsning for rømt laks”