Dusørfiske 2020

På oppdrag fra Fiskeridirektoratet ble til sammen 269 fisk som var fanget inn i et dusørfiskelangs kysten av Trøndelag høsten 2020 undersøkt for å avklare hvor fisken hadde rømt fra.Sammen med fisk fra fire referanselokaliteter ble skjellprøver undersøkt visuelt, på DNA-array og ved bruk av geoelementanalyser. De visuelle analysene viste at det aller meste avFortsett å lese “Dusørfiske 2020”

Felles sporingsløsning for rømt laks

Sporbarhet AS ble opprettet for å utvikle og drive et nasjonalt system for sporing av rømt oppdrettslaks. Systemet er nå ferdig etablert, og Sporbarhet AS har allerede bistått Fiskeridirektoratet i sporing av rømt laks. Det er også utført egne tester for å bekrefte at systemet fungerer. Det etablerte sporingssystemet har følgende hovedkomponenter: Informasjon om fiskegrupperFortsett å lese “Felles sporingsløsning for rømt laks”