Velkommen til Sporbarhet AS

Etablert for å utvikle og drive ett eller flere nasjonale systemer for å spore rømt oppdrettsfisk.

Dolma N.

26. august 2021 meldte Midt-Norsk Havbruk AS om en større rømningshendelse fra Dolma N. ved Lekafjorden. Det ble umiddelbart satt ut gjenfangstgarn og det ble også satt i gang et dusørfiske etter rømt laks. I første omgang var gjenfangstområde fra Otterøya i sør til Austra i nord. Dette ble utvidet nordover til Vevelstad, en avstand…

Dusørfiske 2020

På oppdrag fra Fiskeridirektoratet ble til sammen 269 fisk som var fanget inn i et dusørfiskelangs kysten av Trøndelag høsten 2020 undersøkt for å avklare hvor fisken hadde rømt fra.Sammen med fisk fra fire referanselokaliteter ble skjellprøver undersøkt visuelt, på DNA-array og ved bruk av geoelementanalyser. De visuelle analysene viste at det aller meste av…

Felles sporingsløsning for rømt laks

Sporbarhet AS ble opprettet for å utvikle og drive et nasjonalt system for sporing av rømt oppdrettslaks. Systemet er nå ferdig etablert, og Sporbarhet AS har allerede bistått Fiskeridirektoratet i sporing av rømt laks. Det er også utført egne tester for å bekrefte at systemet fungerer. Det etablerte sporingssystemet har følgende hovedkomponenter: Informasjon om fiskegrupper…

Sporbarhet AS har signert avtale med Blue Analytics

– Vi ser frem til å levere DNA-analyser av høy kvalitet for å kunne oppklare tilhørighet til oppdrettslaks som har kommet på avveie. Vi er godt forberedt med moderne fasiliteter og høy kompetanse for å rense og genotype DNA til dette formålet, uttaler Celeste Jacq, som er leder for genomikk i selskapet Blue Analytics i en pressemelding mandag.

Selskapet har inngått en samarbeidsavtale med Sporbarhet AS om å drive et system for DNA-sporing av rømt oppdrettslaks. Ifølge Blue Analytic vil sporingssystemet bli tatt i bruk i oktober i år.

DNA-basert sporingssystem av rømt oppdrettslaks på plass: – Det er godt å være i gang | Intrafish.no

DNA-basert sporingssystem av rømt oppdrettslaks på plass (ilaks.no)

DNA-basert sporingssystem av rømt oppdrettslaks på plass – Kyst.no