Velkommen til Sporbarhet AS

Etablert for å utvikle og drive ett eller flere nasjonale systemer for å spore rømt oppdrettsfisk.

Felles sporingsløsning for rømt laks

Sporbarhet AS ble opprettet for å utvikle og drive et nasjonalt system for sporing av rømt oppdrettslaks. Systemet er nå ferdig etablert, og Sporbarhet AS har allerede bistått Fiskeridirektoratet i sporing av rømt laks. Det er også utført egne tester for å bekrefte at systemet fungerer. Det etablerte sporingssystemet har følgende hovedkomponenter: Informasjon om fiskegrupper…

Innsendelse av skjell til Veterinærinstituttet

Har du fått ansvaret for skjellprøvetaking på et av anleggene hos Sporbarhets brukere? Her finner du oppdatert protokoll som beskriver framgangsmåte for prøveuttak, oppbevaring og innsendelse av skjellprøver til Veterinærinstituttet

Sporbarhet AS har signert avtale med Blue Analytics

– Vi ser frem til å levere DNA-analyser av høy kvalitet for å kunne oppklare tilhørighet til oppdrettslaks som har kommet på avveie. Vi er godt forberedt med moderne fasiliteter og høy kompetanse for å rense og genotype DNA til dette formålet, uttaler Celeste Jacq, som er leder for genomikk i selskapet Blue Analytics i en pressemelding mandag.

Selskapet har inngått en samarbeidsavtale med Sporbarhet AS om å drive et system for DNA-sporing av rømt oppdrettslaks. Ifølge Blue Analytic vil sporingssystemet bli tatt i bruk i oktober i år.

DNA-basert sporingssystem av rømt oppdrettslaks på plass: – Det er godt å være i gang | Intrafish.no

DNA-basert sporingssystem av rømt oppdrettslaks på plass (ilaks.no)

DNA-basert sporingssystem av rømt oppdrettslaks på plass – Kyst.no