Dolma N.

26. august 2021 meldte Midt-Norsk Havbruk AS om en større rømningshendelse fra Dolma N. ved Lekafjorden. Det ble umiddelbart satt ut gjenfangstgarn og det ble også satt i gang et dusørfiske etter rømt laks. I første omgang var gjenfangstområde fra Otterøya i sør til Austra i nord. Dette ble utvidet nordover til Vevelstad, en avstand som i luftlinje utgjør like over 80 km. Laksen som rømte var klar for slakting og da laksen ble slaktet 9, september ble det klart at rømmingen var på ca. 39.000 laks.

Sporbarhet har på oppdrag fra Fiskeridirektoratet analysert nærmere 1000 laks fra gjenfangstene. I alt ble det tatt 13.000 laks på sjøen, samt nærmere 500 i ulike elver høsten 2021 og 2022.

Målsetning med prosjektet: Avdekke hvor stor del av gjenfangstene som kommer fra Dolma N.

Hovedfunn:

  1. I gjenfangsten på 13.000 laks som ble tatt langs kysten og i flere fjorder i området høsten 2021 er nesten all laks fra Dolma N. (mer enn 99%). En fisker leverte inn et stort antall fettfinneprøver fra laks som ikke stammer fra Dolma N.
  2. Genetiske undersøkelser av laks fra utfisking fra 12 ulike vassdrag (Årgårdsvassdraget i sør til Leirelva i nord) høsten 2021 viste at 8 av 10 laks kom fra Dolma N.
  3. Høsten 2022 ble det samlet inn prøver fra rømt oppdrettslaks i 6 elver i samme område som nevnt over. Ingen av de 33 laksene stammer fra Dolma N. I et utvidet område som inkluderer Orkla, Nidelva og Gaula var 1 av 11 oppdrettslaks tatt i fiskesesongen laks fra Dolma N.

Samarbeidspartnere

Fiskeridirektoratet, NINA, Skandinavisk Naturovervåking, Blue Analytics, Inmeta og MOWI.

Legg inn en kommentar