Brukerinformasjon

Innsendelse av skjell til Veterinærinstituttet

Har du fått ansvaret for skjellprøvetaking på et av anleggene hos Sporbarhets brukere? Her finner du oppdatert protokoll som beskriver framgangsmåte for prøveuttak, oppbevaring og innsendelse av skjellprøver til Veterinærinstituttet