Innsendelse av skjell til Veterinærinstituttet

Har du fått ansvaret for skjellprøvetaking på et av anleggene hos Sporbarhets brukere? Her finner du oppdatert protokoll som beskriver framgangsmåte for prøveuttak, oppbevaring og innsendelse av skjellprøver til Veterinærinstituttet

For at sporingsordningen skal være suksessfull er det viktig at alle anlegg som er med i ordningen tar regelmessige skjellprøver og sender inn til referansearkivet hos Veterinærinstituttet. Disse skal danne grunnlaget for at man ved treff på aktuelle anlegg ved hjelp av DNA-analyse skal kunne finne ut hvilket anlegg eventuell rømt fisk kommer fra. Ordningen er imidlertid under utvikling, og det må påregnes at metodikk og rutiner for prøver endres under veis.

Kontaktinformasjon til Veterinærinstituttet

For generelle spørsmål: farmsalmtrack@vetinst.no

For spørsmål om bestilling av utstyr, prøvetaking eller innsendelser:
Anne Haukland tlf. 416 60 029 anne.haukland@vetinst.no eller
Rune Pedersen tlf. 920 23 691 rune.pedersen@vetinst.no

For spørsmål om geoelementmetoden:
Ketil Skår tlf. 480 83 029 ketil.skar@vetinst.no